ADSIDD
Tel:52378056 / 57*823
Mobile:13127914593
info@adsidd.com

Neiman Marcus Christmas Book 2013

Neiman Marcus Christmas Book 2013

 

 

美国的奢华百货公司Neiman Marcus,今年的圣诞特辑请来了Mariacarla Boscono、Lily Donaldson两位大神,分别演绎红色与蓝色主题的时装大片,还是一如既往的豪门闺怨路线,两位超模在布置精致的房间里大演独角戏,有种落寞的高级感。时装选择方面也非常贴合中产阶级的神秘,剪裁优雅、廓形分明、讲究细节精致、一点点的异域风情,标准的美国式冷艳性感。

131014_2A06B54016540F295ED93B254B3AE878E20A722F99601_730_913_.jpg

 

 

 

131014_1C0FE23E1BFB5A69CD7F2663F38707FD42DC692BAF7B9_730_1096_.jpg

 

 

 

131014_05C70154CA1C2C4E0F670F2A06FC8972122EBF974EEA9_730_1095_.jpg

 

 

 

131014_5A4709DC1BDD35FB13DBC456C9F8F25A61B5A93BF2F22_730_913.jpg

 

 

 

131015_29A3E3BE195FFF6ED6EF20C7D07669E0DB55974CDB498_730_913.jpg

 

 

 

131015_054AABDEE9D8D4D1BB4E73168AFCC52B750A407313BE6_730_913_1.jpg

 

 

131015_78B3DE3CA4C6FC3EC51901EA7629EF43A7C538B192302_730_1140.jpg

 

131015_82EE568D39B19AE4FE3433E481E77B2B6EE5468EAE0CA_730_913_.jpg

 

131015_89F4AB27B1AA5B57D2DC613DAD7890A3C4BCA90880563_730_913_.jpg

 

131015_91D3B17DE3FA4BCF97EA3F83C73D663D2274B6A21AE92_730_1095_.jpg

 

131015_92CC23DDAF3E2D6ECE91F6EB5C68714BFA43B645B90AB_730_913.jpg

 

131015_834CB16FA37B2DF2FB1DB3D2557CCB39EB5E18174EA69_730_913_1.jpg

 

131015_858EC0CF0F74B3104124CADE6C0948B9352C800B7D5B7_730_913__1.jpg

 

131015_52350F1FF24D8368EF050D9544899BF388BC2CB3F4AA1_730_1095_.jpg

 

131015_AC2827BC23C6E45306D1839E88395D4E4B5027F3BD062_730_913_.jpg

 

131015_B45B1D49D6DCE5BD48F381723A9EC04021150C9AF468A_730_913_.jpg

 

131015_BC5DE23705E877C2C600055F1DB455F8153BD612A7CA9_730_1091_.jpg

 

131015_DCEDBF158450DA0CA64C4DBB0F058EE4B49268B9A6646_730_1095__2.jpg

 

131015_E000C8438F85305C457AB265B98A179584785E17ECC15_730_913_.jpg